top of page

Onze adviseurs en partners

hypotheek op een beleggingspand

Arthur Kostermans

Partner

Robert Koetsier

Adviseur

IMG_3476.jpg

Floris den Brinker                    Leo Kolman

Adviseur                                   Adviseur 

Arthur Kostermans

Ondernemende oud bankier die zich vooral richt op wensen en doelstelling van de client. Vanuit deze visie de klant bijstaat en ontzorgt bij financiele zaken. Vanaf 1997 werkzaam bij MeesPierson in diverse functies, later als Wealth Manager bij ING. Vanaf 2014 werkzaam als concultant voor (vermogende) ondernemers en vermogende families.  In die hoedanigheid is hij regelmatig betrokken bij aan- en verkoop van onroerend goed en lost daarnaast financiële vraagstukken op.

 

Andere activiteiten zijn structureren en organiseren van het beheer van het vermogen en het financieren in de breedste zin des woords. De kleine vastgoed belegger tot aan de institutionele belegger kan hij tot zijn klanten rekenen. 
 
 

 

 

 

Robert Koetsier

Robert is 23 jaar werkzaam geweest in de bancaire sector, o.a. bij MeesPierson. In die periode heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van management, risicobeheer, kredietverlening, commercie en relatiebeheer. Op dit moment adviseert hij klanten die beleggingspanden willen aankopen of willen financieren.

Floris den Brinker

Floris heeft ruim 12 jaar gewerkt voor diverse bancaire instellingen zoals MeesPierson en Fortis. Als bankier heeft hij zich ontwikkeld tot een financieel specialist met name gericht op vastgoedfinancieringen. In 2011 heeft hij bewust een keuze gemaakt om zelfstandig ondernemer te worden. Naast zijn werkzaamheden als specialist in financieringen, adviseert hij diverse projectontwikkelaars bij het tot stand brengen van herontwikkelingen

Leo Kolman

Leo is gedurende 27 jaar werkzaam geweest voor onder meer ING Bank en Fortis. In zijn bancaire tijd heeft hij veel
ervaring opgedaan als Hoofd Accountmanagement op het gebied van vastgoedfinancieringen.
Hij hield zich bezig met o.a. het herstructureren van bestaande financieringen, risicobeheer, portefeuille-
& relatiebeheer. Naast het financieren van vastgoed objecten (buy to let) heeft hij veel ervaring in het financieren van bedrijven in MKB segment, het verzorgen van werkkapitaalfinancieringen, rekening-courant kredieten en middellange leningen.

In 2008 heeft hij een keuze gemaakt om als zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden voort te zetten. Naast het adviseren in vastgoedfinancieringen beheert hij ook vastgoedportefeuilles .

 

bottom of page